Privaatsuspoliitika

1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

1.1. Liitudes kliendiprogrammiga, annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Vastutavale töötlejale edastatud isikuandmed on kaitstud ning käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina, sh e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavad andmed kliendi ja tema tellimuste kohta. Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele.

1.2. Andmeside kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Andmetöötlejal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.

1.3. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Muuhulgas töödeldakse isikuandmeid ja kogutakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside tegemiseks, kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks, kliendi lojaalsusprogrammi teenindamiseks. Vastutaval töötlejal on õigus teha isikuandmete andmebaasi päringuid, andmeid analüüsida, sorteerida ja teha valimeid.

1.4. Calisto Varahaldur LLC kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, sugu, sünnipäev, isikukood, telefoninumber, e-mail ja ostuajalugu. Calisto Varahaldur LLC kasutavab oma veebilehel küpsiseid. (Vaata lähemalt siit )

1.5. Vastutav andmetöötleja rakendab kõiki meetmeid, sh infotehnoloogilisi ja organisatoorseid, kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

1.6. Vastutav andmetöötleja võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Sellisteks volitatud töötlejateks on kassatarkvara teenusepakkujad, tarkvaraarenduspartnerid, logistikateenusepakkujad ja turundusteenusepakkujad. Volitatud töötlejateks on ka Calisto Varahaldur LLC kuuluvad töötajad, kes töötlevad isikuandmeid oma tööülesannete täitmiseks.

1.7. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest logides sisse iseteeninduskeskkonda aadressil www.vetafashion.com, andes sellest teada e-kirja teel või järgides e-kirjas toodud juhiseid.

1.8. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Calisto Varahaldur OÜ (Isikuandmete vastutav töötleja) (registrikood 10422311, Kullassepa 4, 10318 Tallinn). Calisto Varahaldur OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

1.9.  Kliendil on õigus igal ajal saada teavet ning tutvuda enda isikuandmetega, taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele, taotleda enda isikuandmete parandamist, taotleda enda isikuandmete piiramist, taotleda enda isikuandmete kustutamist, taotleda enda isikuandmete ülekandmist, õigused seoses automatiseeritused töötlusega, õigus järelevalveasutuse hinnangule. Samuti on õigus võtta tagasi varasemalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Teabe saamiseks ja tutvumiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile veta@veta.ee.

Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Calisto Varahaldur OÜ poole kui Andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, kirjutades aadressile Kullassepa 4, 10318 Tallinn või e-posti aadressile veta@veta.ee.  Teie päringule vastatakse mõistliku aja jooksul (hiljemalt 30 päeva jooksul).

1.10. Kogutud isikuandmete kustutamiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile  veta@veta.ee.

1.11. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.