Müügitingimused

Tere tulemast  www.vetafashion.com e-poodi!

Veebisaidi kasutamisel ja ostude tegemisel nõustute järgima kõiki käesoleval veebisaidil esitatud tingimusi. Lugege neid hoolikalt. Kui jätkate veebisaidi kasutamist või toodete tellimist, tähendab see, et nõustute  kõigi sellel veebisaidil määratud tingimustega.

www.vetafashion.com jätab endale õiguse omal äranägemisel neid tingimusi läbi vaadata ja muuta. Te peate seda lehte aeg-ajalt kontrollima, et tutvuda kõigi muudatustega.

Kasutustingimused

1. ÜLDINE

1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerib OÜ Calisto Varahaldur, registrikood  10422311, Kullassepa 4, Tallinn (Ettevõtja) ja ostu sooritanud isiku (Kliendi) vahel tekkivaid õigussuhteid kaubamärki  VETA toodete ja aksessuaaride ostmisel-müümisel www.vetafashion.com ja www.veta.ee müügikeskkonnas (e-poes).

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.

1.3. Ettevõtja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse e-poe keskkonnas ning muudatused jõustuvad alates veebilehel www.vetafashion.com avaldamisest. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

1.4. Toodete valik, hinnad ning allahindlused võivad erineda Ettevõtja jaekaupluste kaubavalikust, hindadest ning allahindlusest.

2. HIND

2.1. Toodete hinnad on toodud toodetelehel ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%.
2.2. Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.
2.3. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse toote allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1.  Klient lisab toote ostukorvi pärast toote ning vajadusel suuruse valimist tootelehel, kasutades selleks nuppu „Lisage ostukorvi“ .

3.2. Ostukorvis on võimlaik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni toote eest tasumiseni. Ettevõtte teavitab klienti tema kinnitamata tellimusest.

3.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis sisestada vajalikud andmed, valida makseviis ning vajutada nuppu „Suundu maksma“.

3.4. Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast „Suundu maksma“ nupu vajutamist ja makse laekumist.

3.5. Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Ettevõtja Kliendi e-posti aadressile.

3.6. Kliendi tellitud Toote puudumisel tühistab Ettevõtja tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti. Osalise tühistamise korral võib Ettevõtja küsida Kliendi soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.

4. TASUMINE

4.1. Veebikeskkonnas (e-poes) sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna.

4.2. Tellimuste eest saab tasuda krediitkaardiga (Visa, MasterCard), Eesti pangalinkidega, Läti pangalinkidega, Leedu pangalinkidega, Soome pangalinkidega ning PayPal keskkonnas.

4.3. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas, krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS (http://maksekeskus.ee/) turvalises keskkonnas ning PayPal maksete korral vastavalt PayPal turvalises keskkonnas. Ettevõtjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

4.4. Peale tellimuse esitamist ja kauba eest tasumist saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus. Kauba kättetoimetamisel lisatakse saadetisele arve.

5. TOODETE TOIMETAMINE KLIENDILE

5.1. E-pood tarnib tooteid kõikidesse maailma riikidesse.

5.2. Tooted tarnitakse kliendile Omniva (AS Eesti Post) poolt pakutavate teenustena, samuti DPD ja UPS  kulleriga.

5.3.  Klient tasub Toodete kohaletoimetamisega kaasnevad kulud sõltuvalt sihtkohast ja toimetamise metoodist.

5.4. Ettevõtja täidab tellimused, st annab postiasutusele lähetamiseks üle tellimuse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist. Toote kohalejõudmine Kliendini sõltub postiteenistustest.

6. TAGANEMISÕIGUS, TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE

6.1. Kliendil on õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul , esitades Ettevõtjale kirjaliku (postiga või digiallkirjaga) või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) või täites taganemisavalduse vabas vormis.

6.2. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Ettevõtja Kliendile saadetava teatega.

6.3. Klient on kohustatud tagastama toote 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Taganemistähtaega arvestatakse päevast, mil Klient või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud toote enda valdusesse.

6.4. Tehingust taganemisel tagastab Ettevõtja Kliendile tema poolt tasutud summad, sh toote Kliendile toimetamise tasu, kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul peale toote jõudmist. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üle andmise kohta postiasutusele. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud.

6.5. Toote vahetamise või asendamise korral kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui tagastatav toode ei vasta tellitule.

6.6.  Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

6.7. The product may be replaced within 14 days from the product reaching the Customer, if the size of the ordered product was not suitable. A product can only be exchanged for a different size of the same product.

6.8 Kui Ettevõtjale tagastatud toodet ei ole võimalik välja vahetada Kliendi soovitud suuruse puudumise tõttu, võtab Ettevõtja Kliendiga ühendust.

7. PRETENSIOONI ESITAMINE

7.1. Ettevõtja vastutab kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest kliendile.

7.2. Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Klient sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest teada saamisest, teavitama Ettevõtjat, saates vastava info e-posti aadressile veta@veta.ee või kirjalikult Calisto Varahaldur LLC, Sõle 42, 10318, Tallinn.

7.3. In case of a nonconforming or defective product the Customer has the right to claim the performance of obligations from the Seller, withdraw from the contract or to cancel the contract and claim compensation for damages, reduction of price, in case of delaying the fulfilment of financial obligations claim a fine.

7.4.  Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Ettevõtja kulul.

Kliendil on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ning toote eest tasutud summade tagasinõudmist, kui:

  • Ettevõtjal ei ole  võimalik toodet parandada või asendada või
  • Toote parandamine või asendamine ebaõnnestub või
  • Ettevõtja ei ole toote puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või
  • Kliendile tekitatakse põhjendamatuid ebamugavusi.

7.5. Lepingule mittevastava või defektse toote korral on Kliendil õigus nõuda Ettevõtjalt kohustuse täitmist, taganeda lepingust või öelda leping üles ning nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

7.6. Ettevõtja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:

7.6.1. Toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül;

7.6.2. Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;

7.6.3.  Toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu;

7.6.4.  Puudub ostu sooritamist tõendav dokumendi koopia.

7.7. Juhul, kui Kliendi ja Ettevõtja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Kliendil õigus pöörduda pretensiooniga Ettevõtja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Ettevõtja vastab Kliendi kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) 15 päeva jooksul.

7.8.Juhul, kui Klient ja Ettevõtja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet, on Kliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Eestis tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ja avaldust esitada siin (https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon).
Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Ettevõtja vahelo sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi.

7.9.  Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Ettevõtja asukohajärgsesse maakohtusse.

8. PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

1.1. Liitudes kliendiprogrammiga, annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Vastutavale töötlejale edastatud isikuandmed on kaitstud ning käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina, sh e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavad andmed kliendi ja tema tellimuste kohta. Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele.

1.2. Andmeside kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Andmetöötlejal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.

1.3. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Muuhulgas töödeldakse isikuandmeid ja kogutakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside tegemiseks, kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks, kliendi lojaalsusprogrammi teenindamiseks. Vastutaval töötlejal on õigus teha isikuandmete andmebaasi päringuid, andmeid analüüsida, sorteerida ja teha valimeid.

1.4. Calisto Varahaldur LLC kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, sugu, sünnipäev, isikukood, telefoninumber, e-mail ja ostuajalugu. Calisto Varahaldur LLC kasutavab oma veebilehel küpsiseid. (Vaata lähemalt siit )

1.5. Vastutav andmetöötleja rakendab kõiki meetmeid, sh infotehnoloogilisi ja organisatoorseid, kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

1.6. Vastutav andmetöötleja võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Sellisteks volitatud töötlejateks on kassatarkvara teenusepakkujad, tarkvaraarenduspartnerid, logistikateenusepakkujad ja turundusteenusepakkujad. Volitatud töötlejateks on ka Calisto Varahaldur LLC kuuluvad töötajad, kes töötlevad isikuandmeid oma tööülesannete täitmiseks.

1.7. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest logides sisse iseteeninduskeskkonda aadressil www.vetafashion.com, andes sellest teada e-kirja teel või järgides e-kirjas toodud juhiseid.

1.8. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Calisto Varahaldur LLC (Isikuandmete vastutav töötleja) (registrikood 10422311, Kullassepa 4, 10318 Tallinn).

1.9.  Kliendil on õigus igal ajal saada teavet ning tutvuda enda isikuandmetega, taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele, taotleda enda isikuandmete parandamist, taotleda enda isikuandmete piiramist, taotleda enda isikuandmete kustutamist, taotleda enda isikuandmete ülekandmist, õigused seoses automatiseeritused töötlusega, õigus järelevalveasutuse hinnangule. Samuti on õigus võtta tagasi varasemalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Teabe saamiseks ja tutvumiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile veta@veta.ee.

Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Calisto Varahaldur LLC poole kui Andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, kirjutades aadressile Kullassepa 4, 10318 Tallinn või e-posti aadressile veta@veta.ee.  Teie päringule vastatakse mõistliku aja jooksul (hiljemalt 30 päeva jooksul).

1.10. Kogutud isikuandmete kustutamiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile  veta@veta.ee.

1.11. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.